นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท CareerBuilder, LLC และบริษัทลูก รวมถึงหน่วยงานในสังกัด (เรียกรวมว่า "CareerBuilder" "เรา" หรือ "ของเรา") ได้ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้เครือข่ายงานและอาชีพของ CareerBuilder ได้ตามที่ท่านต้องการ CareerBuilder ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านสามารถค้นหาและสมัครงานได้อย่างปลอดภัยที่สุด


ภาพรวม

เราได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเราในการเก็บข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวที่เราได้เก็บรวบรวมไว้จากเครือข่ายงานและอาชีพของ CareerBuilder เครือข่ายงานและอาชีพ (Talent Network) นี้ได้รับการสร้าง โฮสต์และจัดการโดย CareerBuilder และลูกค้าของผู้จ้างงานของ CareerBuilder สามารถใช้งานเครือข่ายนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเครือข่ายงานและอาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ CareerBuilder เท่านั้น และไม่ได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดหรือเว็บไซต์อื่นใด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการอ้างอิงถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับเครือข่ายงานและอาชีพ (Talent Network) ซึ่งใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กรุณาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เนื่องจากเราอาจจะปรับปรุงข้อความนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา ทุกๆ ครั้งที่ท่านได้เข้ามายังเครือข่ายงานและอาชีพหรือให้ข้อมูลกับเรานั้น โดยการทำเช่นนี้ ถือว่า ณ เวลานั้นๆ ท่านได้ยอมรับหลักปฏิบัติที่ได้เขียนไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากเราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และจะให้โอกาสท่านในการเลือกที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นั้น ท่านยอมรับว่า โดยการใช้เครือข่ายงานและอาชีพ (Talent Network) นี้ ท่านยินยอมด้วยความสมัครใจและเห็นด้วยกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของเรา ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ และท่านยินยอมรับอีเมล ดังที่ปรากฏตามด้านล่าง


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ กับเราเพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งงานหรือเพื่ออ่านเนื้อหาใดๆ ของ Talent Network เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหากท่านเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับเรา หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับเราผ่านทาง Talent Network เราจะเก็บรวบรวมอีเมล ชื่อ ที่อยู่ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไว้

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ เช่น อาชีพ สถานที่ การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

สุดท้ายนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ Talent Network รวมถึงข้อมูลการเข้าถึงและการใช้ Talent Network ของผู้ใช้ เช่นจำนวนของผู้ใช้ที่สมัครงาน หรือสมัครสมาชิกกับ Talent Network ที่อยู่ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชนิดของเบราวเซอร์ ภาษาของเบราวเซอร์ หน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงเครือข่ายของเรา/หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมหลังจากเครือข่ายของเรา และ URL และประวัติการใช้งานเบราวเซอร์อื่นๆ รวมถึงประเภทของแพลตฟอร์ม จำนวนครั้งที่คลิกเม้าส์ ชื่อโดเมน หน้าที่เข้าเยี่ยมชมและลำดับก่อนหลังของหน้าที่เข้าเยี่ยมชม รวมถึงเวลาที่เข้าเยี่ยมชมและวันเวลาที่เข้าเยี่ยมชมด้วย


เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

CareerBuilder ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านให้เรา ซึ่งครอบคลุมถึง ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของท่าน ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เมื่อท่านได้เข้าร่วมกับเครือข่ายงานและอาชีพ (Talent Network) หรือสมัครงานผ่าน Talent Network เราได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและความสนใจของท่านในประกาศหางานใน Talent Network นี้ให้กับลูกค้าที่เป็นนายจ้าง นายจ้างเหล่านั้นอาจจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อกับท่านโดยตรง


นอกจากนี้ เมื่อท่านเข้าร่วมกับ Talent Network หรือสมัครงานผ่าน Talent Network ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของ CareerBuilder และอาจถูกรวมเข้าไปในฐานข้อมูลของลูกค้าที่เป็นนายจ้างได้ ในกรณีนี้ การที่นายจ้างเหล่านั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ และ CareerBuilder ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของบริษัทเหล่านั้นกับข้อมูลของท่าน

เราใช้ชื่อ อีเมลและข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่อยู่ในระบบของเราเพื่อแนะนำตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับท่านให้แก่ท่านในขณะที่ท่านอยู่บนเครือข่าย Talent Network และเราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนให้แก่ท่าน รวมทั้งส่งอีเมลแจ้งตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านทราบถึงตำแหน่งงานใหม่ๆ และเพื่อถามความคิดเห็นของท่าน อีเมลเหล่านี้จะมีลิงก์ที่ท่านสามารถเข้าไปจัดการตั้งค่าที่ต้องการ และสามารถบอกยกเลิกการรับอีเมลได้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมลฉบับต่อไป

นายจ้างซึ่งเป็นลูกค้าของ CareerBuilder ที่ซื้อเครือข่ายงานและอาชีพจะได้รับรายงานซึ่งจะมีข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับเครือข่ายงานและอาชีพของตนเอง เราใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเข้าใช้เครือข่ายงานและอาชีพของท่าน (รวมถึงที่อยู่ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) เพื่อดำเนินการ ดูแลรักษาและจัดการเครือข่ายงานและอาชีพ

CareerBuilder อาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บางอย่างได้เมื่อเราพิจารณาว่าการเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อร่วมมือกับ หรือขอความช่วยเหลือจากตัวแทนทางกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของ CareerBuilder เอง หรือผู้ใช้ผู้อื่นของ Talent Network นอกจากนี้ เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลที่สามในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน หรือมีการล้มละลายของ CareerBuilder การเปิดเผยดังกล่าวอาจถูกปฏิบัติโดยได้รับ หรือปราศจากความยินยอมของท่าน และมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้าก็ได้


เว็บไซต์อื่นๆ

Talent Network อาจมีลิงก์อื่นใดที่เชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์และเนื้อหาอื่นซึ่งถูกโฮสต์โดยเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นใดเหล่านี้มีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับคุ้กกี้ รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นสิทธ์ของท่านเองที่จะตรวจดูนโยบายเหล่านั้นด้วยตนเอง


คุ้กกี้ (Cookies)

CareerBuilder ใช้คุ้กกี้สำหรับการป้องกันและความสะดวกของผู้ใช้ของเรา คุ้กกี้ช่วยให้เราสามารถให้บริการหน้าเพจที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ของเราโดยไม่ต้องขอให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก อย่างไรก็ตาม หากระบบของผู้ใช้ไม่ได้ถูกใช้งานนานกว่าหนึ่งชั่วโมง คุ้กกี้จะหมดอายุการใช้งานไปเอง และจะบังคับให้ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้งานใหม่ การกระทำเช่นนี้เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ CareerBuilder อาจจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ของท่าน อาทิเช่น ตำแหน่งงานที่เคยดูและการค้นหางานที่ทำจากคอมพิวเตอร์ของท่านที่อยู่ในคุ้กกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน การที่เราทำเช่นนี้เป็นการทำเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน ตามความสนใจของท่านที่เคยให้ไว้ผ่านการค้นหางานของท่าน เบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ท่านลบคุ้กกี้ บล็อกคุ้กกี้ทั้งหมด หรือรับข้อความเตือนหากมีการจัดเก็บคุ้กกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการลบและการปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้ โดยการคลิกที่นี่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำงานหรือบริการบางอย่างของ CareerBuilder อาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากปราศจากคุ้กกี้


สิทธิส่วนบุคคลตามรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ของบริษัทแก่บริษัทอื่นเพื่อใช้ในการทำการตลาดโดยตรง หากท่านเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ใช้งาน Work@ App ท่านอาจร้องขอข้อมูลดังกล่าวจาก CareerBuilder โดยการส่งอีเมลมาที่ customer.service@careerbuilder.com หรือส่งจดหมายมายัง CareerBuilder ได้ที่:

CareerBuilder, LLC
Attn: Customer Service
5550-A Peachtree Parkway
Norcross, GA 30092

กรุณาใส่ชื่อและอีเมลของท่านในอีเมลคำร้อง และกรุณาใส่ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ในคำร้องทางไปรษณีย์ด้วย


Safe Harbor

CareerBuilder ได้รับรองการปฏิบัติตาม โปรแกรมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมกับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปเพื่อรับรองการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Safe Harbor และดูใบรับรองของ CareerBuilder ได้ที่ เว็บไซต์ Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ (866) 438-1485 เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองนี้ นอกจากนี้ CareerBuilder ยังเป็นสมาชิกของ โปรแกรมการระงับข้อพิพาทของ Safe Harbor BBBOnLine U.S./E.U. ด้วย ท่านสามารถหารายละเอียดของเว็บไซต์ BBBOnLine ได้ที่ BBBOnline.org สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมความเป็นส่วนตัว BBBOnLine และขั้นตอนการระงับข้อพิพาท


วิธีการติดต่อเรา

ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถึง CareerBuilder โดยตรงได้ที่ customer.service@careerbuilder.com ท่านยังสามารถส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึงเราได้ที่:

CareerBuilder, LLC
Attn: Customer Service
5550-A Peachtree Parkway
Norcross, GA 30092